Представяне на специалността „Софтуерно инженерство“.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

„Бизнесът иска така да бъдат подготвени нашите студенти, че веднага след като завършат, без да е необходимо да се дообучават те да започнат работа.

0-2699388

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YSyiejPj-HA