01.10.2020

Представяне на специалността „Софтуерно инженерство“.

„Бизнесът иска така да бъдат подготвени нашите студенти, че веднага след като завършат, без да е необходимо да се дообучават те да започнат работа.

0-2699388

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YSyiejPj-HA